Çevre için gönüllülük. Halk sağlığına etkisi

Gönüllülük yoluyla çevreye yardım etmenin birçok yolu olduğu için tek bir tanım yoktur. Temel olarak, çevreye doğrudan veya dolaylı..